Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Johdanto ja yleiskatsaus

Olemme kirjoittaneet tämän tietosuojaselosteen (versio 23.05.2021-311283150) selittääksemme sinulle, mitä henkilötietoja (lyhennettynä Data) me vastuuhenkilönä - ja toimeksiannostamme käsittelijät (esim. palveluntarjoajat) - käsittelemme , käsittelee jatkossa ja mitä laillisia vaihtoehtoja sinulla on. Käytetyt termit ovat sukupuolineutraaleja.
Lyhyesti: Tarjoamme sinulle kattavaa tietoa sinua koskevista tiedoista, joita käsittelemme.

Tietosuojailmoitukset kuulostavat yleensä erittäin teknisiltä ja niissä käytetään juridisia teknisiä termejä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuitenkin kuvata sinulle tärkeimmät asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja läpinäkyvästi. Sikäli kuin läpinäkyvyydestä on hyötyä, tekniset termit selitetään lukijaystävällisesti , linkkejä lisätietoihin ja grafiikkaa . Ilmoitamme siis selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, että käsittelemme henkilötietoja liiketoimintamme yhteydessä vain, jos siihen on vastaava oikeusperusta. Tämä ei todellakaan ole mahdollista, jos antaa mahdollisimman lyhyitä, epäselviä ja oikeudellisesti teknisiä lausuntoja, koska ne ovat usein vakiona Internetissä tietosuojan suhteen. Toivon, että seuraavat selitykset pitävät sinua kiinnostavina ja informatiivisina ja ehkä on jotain sellaista tietoa, jota et vielä tiennyt.
Jos sinulla on vielä kysyttävää, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä alla mainittuun vastuuhenkilöön tai julkaisussa ottaa yhteyttä, seurata olemassa olevia linkkejä ja tarkastella lisätietoja kolmansien osapuolten sivustoilta. Löydät tietysti myös yhteystietomme oikeudellisesta huomautuksesta.

Sovellusalue

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia henkilötietoja, joita käsittelemme yrityksessämme, ja kaikkia meidän toimeksiamien yritysten (sopimuskäsittelijöiden) käsittelemiä henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitamme tietoja, kuten henkilön nimeä, sähköpostiosoitetta ja postiosoitetta. Henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan, että voimme tarjota ja laskuttaa palveluitamme ja tuotteitamme online- tai offline-tilassa. Tämän tietosuojailmoituksen soveltamisalaan kuuluvat:

 • kaikki ylläpitämämme online-esitykset (verkkosivustot, verkkokaupat)
 • Näkymät sosiaalisessa mediassa ja sähköpostiviestintä
 • mobiilisovellukset älypuhelimille ja muille laitteille

Lyhyesti: Tietosuojaseloste koskee kaikkia aloja, joilla henkilötietoja käsitellään yhtiössä jäsennellysti.

Oikeusperustat

Seuraavassa tietosuojaselosteessa annamme sinulle läpinäkyvää tietoa niistä oikeudellisista periaatteista ja määräyksistä eli yleisen tietosuoja-asetuksen oikeusperustoista, jotka mahdollistavat henkilötietojen käsittelyn.
EU-lainsäädännön osalta , viittaamme EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUSEEN (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016. Voit tietysti tutustua tähän EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen verkossa osoitteessa EUR-Lex, pääsy EU-lainsäädäntöön, osoitteessa https: // eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 lue.

Käsittelemme tietojasi vain, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Suostumus (6 artiklan 1 kohdan lit.GDPR): Olet antanut meille suostumuksesi tietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten. Esimerkkinä voisi olla yhteydenottolomakkeeseen antamiesi tietojen tallentaminen.
 2. Sopimus (GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohta): Käsittelemme sopimuksen tai sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi kanssasi Tietosi. Jos esimerkiksi teemme kanssasi myyntisopimuksen, tarvitsemme henkilötietoja etukäteen.
 3. Oikeudellinen velvoite (GDPR 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Jos olemme oikeudellisen velvoitteen alaisia, käsittelemme tietosi. Esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään laskut kirjanpitoa varten. Nämä sisältävät yleensä henkilötietoja.
 4. Lailliset edut (GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta): Kun kyseessä ovat oikeutetut edut, jotka eivät rajoita perusoikeuksiasi oikeuksia, pidätämme oikeuden käsitellä henkilötietoja. Meidän on esimerkiksi käsiteltävä tiettyjä tietoja voidaksemme käyttää verkkosivustoamme turvallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti. Tämä käsittely on siksi oikeutettu etu.

Muita ehtoja, kuten tallenteiden ottaminen yleisen edun vuoksi ja julkisen vallan käyttöä sekä elintärkeiden etujen suojaamista, ei meillä yleensä esiinny. Jos tällaisella oikeusperustalla pitäisi olla merkitystä, se näytetään asianmukaisessa paikassa.

EU-asetuksen lisäksi sovelletaan myös kansallisia lakeja:

 • Itävallassa tämä on liittovaltion laki luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ( tietosuojalaki ), lyhyt DSG .
 • Saksassa liittovaltion tietosuojalaki , lyhyesti BDSG . < /li>, koskee

Jos muita alueellisia tai kansallisia lakeja sovelletaan, ilmoitamme niistä seuraavissa kohdissa.

Vastuuhenkilön yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, löydät vastuuhenkilön tai toimiston yhteystiedot alta.

horse & art bodensee
Auf dem Berg 11, 88693 Deggenhausen

Valtuutettu edustamaan: A. Arnheim

Sähköposti: horseandartbodensee @ gmail.com
Puhelin: +49 151 - 168 216 60
Jälki: https://www.horse-art-bodensee.de/impressum

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Alta löydät tietosuojavastaavamme yhteystiedot.

Sähköposti: horseandartbodensee @ gmail.com
Puhelin: +49 151 - 168 216 60
p>

Säilytysaika

Se, että säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi, on meille yleinen kriteeri. Jos esimerkiksi kirjanpidon osalta laki vaatii, tämä säilytysaika voidaan myös ylittää. Tämä tarkoittaa, että poistamme henkilötiedot heti, kun tietojen käsittelyn syytä ei enää ole. Jos haluat, että tietosi poistetaan tai jos peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tiedot poistetaan mahdollisimman pian ja ellei niitä ole pakko säilyttää.

Ilmoitamme sinulle alla kunkin tietojenkäsittelyn tarkan keston, mikäli meillä on lisätietoja.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

GDPR:n artiklan 13 mukaan sinulla on seuraavat oikeudet varmistaaksesi, että tietoja käsitellään oikeudenmukaisesti ja avoimesti:

 • GDPR:n artiklan 15 mukaan sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö tietojasi. Jos näin on, sinulla on oikeus saada kopio tiedoista ja oppia seuraavat tiedot:
  • mihin tarkoitukseen käsittelemme;
  • luokat, eli käsiteltyjen tietojen tyypit;
  • kuka vastaanottaa nämä tiedot ja jos tiedot välitetään kolmansiin maihin, kuinka turvallisuus voidaan taata?
  • kuinka kauan tietoja säilytetään;
  • oikeus oikaisuun, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus vastustaa käsittelyä;
  • että voit valittaa valvontaviranomaiselle (linkit näihin viranomaisiin löytyy alta);
  • tietojen alkuperä, jos emme ole keränneet niitä sinulta;
  • suoritetaanko profilointi, eli arvioidaanko tietoja automaattisesti, jotta sinusta saataisiin henkilökohtainen profiili.
 • GDPR:n artiklan 16 mukaan sinulla on oikeus korjata tietosi, mikä tarkoittaa, että meidän on korjattava tiedot, jos havaitset virheitä. li >
 • GDPR:n artiklan 17 mukaan sinulla on oikeus poistaa tiedot ("oikeus tulla unohdetuksi"), mikä tarkoittaa nimenomaan sitä, että voit pyytää tietojen poistamista tietosi.
 • GDPR:n artiklan 18 mukaan sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikä tarkoittaa, että voimme vain tallentaa tiedot, mutta emme enää käytä niitä. li>
 • GDPR:n artiklan 19 mukaan sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa, että toimitamme sinulle pyynnöstäsi tietosi yhteisessä muodossa. li>
 • GDPR:n artiklan 21 mukaan sinulla on vastustusoikeus, joka täytäntöönpanon jälkeen johtaa käsittelyn muutokseen.
  • Jos tietojesi käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleinen etu, julkisen vallan käyttö) tai 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettu etu), voit vastustaa käsittelyä. Tarkistamme sitten mahdollisimman pian, voimmeko laillisesti noudattaa tätä vastalausetta.
  • Jos tietoja käytetään suoramainontaa varten, voit vastustaa tämäntyyppistä tietojenkäsittelyä milloin tahansa. Emme voi enää käyttää tietojasi suoramarkkinointiin.
  • Jos tietoja käytetään profiloinnin suorittamiseen, voit vastustaa tämäntyyppistä tietojenkäsittelyä milloin tahansa. Emme sitten enää saa käyttää tietojasi profilointiin.
 • GDPR:n artiklan 22 mukaan sinulla voi olla oikeus olla joutumatta yksinomaan automatisoituun käsittelyyn (esim. profilointiin) perustuvaan päätökseen li >

Jos uskot, että tietojesi käsittely rikkoo tietosuojalakia tai tietosuojavaatimuksiasi on rikottu muulla tavalla, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Itävallassa tämä on tietosuojaviranomainen, jonka verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.dsb.gv.at/ ja Saksassa voit ottaa yhteyttä liittovaltion tietosuoja- ja vapausvaltuutettuun. tiedon (BfDI ) kierros.

Lyhyesti: Sinulla on oikeudet – älä epäröi ottaa yhteyttä yllä mainittuun vastuuhenkilöön!

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Siirrämme tai käsittelemme tietoja EU:n ulkopuolisiin maihin (kolmannet maat) vain, jos annat suostumuksesi tähän käsittelyyn, jos se on lain edellyttämää tai sopimuksessa välttämätöntä ja joka tapauksessa vain siinä määrin kuin se on yleisesti sallittua. Useimmissa tapauksissa suostumuksesi on tärkein syy siihen, että käsittelemme tietoja kolmansissa maissa. Henkilötietojen käsittely kolmansissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, jossa monet ohjelmistovalmistajat tarjoavat palveluja ja joilla on palvelinsijaintinsa, voi tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään ja säilytetään odottamattomilla tavoilla. Mikäli mahdollista, yritämme käyttää palvelinsijainteja EU:n sisällä, mikäli tätä tarjotaan.

Ilmoitamme sinulle tarkemmin tämän tietosuojaselosteen asianmukaisissa kohdissa tietojen siirtämisestä kolmansiin maihin, jos tämä koskee.

Tietojenkäsittelyn turvallisuus

Henkilötietojen suojaamiseksi olemme toteuttaneet sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä. Aina kun mahdollista, salaamme tai pseudonyyme henkilötiedot. Tämän seurauksena teemme mahdollisimman vaikeaksi kolmansien osapuolten päätellä henkilökohtaisia ​​tietoja tiedoistamme.

Art. 25 GDPR puhuu "tietosuojasta teknologiasuunnittelun ja tietosuojaystävällisten oletusasetusten avulla" ja tarkoittaa, että sekä ohjelmistot (esim. lomakkeet) että laitteistot (esim. pääsy palvelinhuoneeseen) ajattelevat aina turvallisuutta ja ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin. Seuraavassa perehdymme tarvittaessa erityistoimenpiteisiin.

TLS-salaus https:llä

TLS, salaus ja https-ääni ovat erittäin teknisiä. Käytämme HTTPS-protokollaa (Hypertext Transfer Protocol Secure sanoista "secure hypertext transfer protocol") siirtääksemme tietoja turvallisesti Internetissä.
Tämä tarkoittaa, että kaikkien tietojen täydellinen siirto selaimeltasi verkkopalvelimellemme on suojattu – kukaan ei voi "kuunnella".

Olemme siis ottaneet käyttöön ylimääräisen suojakerroksen ja noudatamme teknologiasuunnittelun kautta tapahtuvaa tietosuojaa GDPR:n 25 artiklan 1 kohta ). Käyttämällä TLS (Transport Layer Security) salausprotokollaa turvalliseen tiedonsiirtoon Internetissä, voimme varmistaa luottamuksellisten tietojen suojan
Tämän tiedonsiirron suojauksen käytön tunnistaa pienestä lukkokuvakkeesta selaimen vasemmassa yläkulmassa, vasemmalla Internet-osoite (esim. examplepage.de) ja https-mallin käyttö (http:n sijaan) osana Internet-osoitettamme
Jos haluat tietää Jos haluat lisätietoja salauksesta, suosittelemme Google-hakua "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" saadaksesi hyviä linkkejä lisätietoihin.

Viestintä

Yhteenveto viestinnästä
👥 Vaikuttaa: Kaikki, jotka kommunikoivat kanssamme puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella
📓 Käsitellyt tiedot: esim. puhelinnumero, nimi, sähköposti -osoite, syötetyt lomakkeen tiedot. Löydät tästä tarkemmat tiedot vastaavan yhteydenottotyypin alta
🤝 Tarkoitus: Viestinnän käsittely asiakkaiden, liikekumppaneiden jne. kanssa
📅 Säilytysaika: Business casen kesto ja lakimääräykset
⚖️ Laki perusteet: GDPR:n 6 artiklan 1 kohta a (suostumus), 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimus), GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut)


Jos otat meihin yhteyttä ja olet yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella, henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti liiketoimen ajan tai niin kauan kuin laki sitä edellyttää. Tietoja käsitellään liiketoimintamme käsittelyä varten.

Puhelin

Kun soitat meille, puhelutiedot tallennetaan pseudonymisoidussa muodossa kyseiseen laitteeseen ja käytetylle teleoperaattorille. Lisäksi tiedot, kuten nimi ja puhelinnumero, voidaan lähettää sähköpostitse ja tallentaa tiedusteluihin vastaamista varten. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimintatapaus on päättynyt ja lakivaatimukset sen sallivat.

Sähköposti

Jos kommunikoit kanssamme sähköpostitse, tiedot tallennetaan vastaavaan päätelaitteeseen (tietokone, kannettava tietokone, älypuhelin jne.) ja tiedot tallennetaan sähköpostipalvelimelle. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimintatapaus on päättynyt ja lakivaatimukset sen sallivat.

Verkkolomakkeet

Jos kommunikoit kanssamme verkkolomakkeella, tiedot tallennetaan verkkopalvelimellemme. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimintatapaus on päättynyt ja lakivaatimukset sen sallivat.

Oikeusperustat

Tietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperustoihin:

 • Art. 6 kappaleen 1 lit. a GDPR (suostumus): Annat meille suostumuksesi tietojesi tallentamiseen ja niiden käyttämiseen edelleen liiketoimintaa koskeviin tarkoituksiin;
 • Art. 6 kappale 1 lit.b GDPR (sopimus): Sinun tai käsittelijän kanssa on täytettävä sopimus, kuten B. puhelimen tarjoaja tai meidän on toimitettava tiedot sopimusta edeltävää toimintaa varten, kuten B. tarjouksen laatiminen, prosessi;
 • Art. 6 kohta 1 lit.f GDPR (oikeutetut edut): Haluamme hoitaa asiakaskyselyt ja liikeviestinnän ammattimaisesti. Lisäksi tietyt tekniset laitteet, kuten. B. Sähköpostiohjelmat, Exchange-palvelimet ja matkapuhelinverkko-operaattorit ovat välttämättömiä tehokkaan viestinnän kannalta.

Verkkopalvelu

Web-hotellin yhteenveto
👥 Vaikutus: Sivuston vierailijat
🤝 Tarkoitus: verkkosivuston ammattimainen isännöinti ja toiminnan turvallisuus
📓 Käsitellyt tiedot: IP-osoite, verkkosivuston aika käynti, käytetty selain ja muut tiedot. Tarkemmat tiedot löytyvät alta tai kulloinkin käytetyn web-hosting-palveluntarjoajan kanssa
📅 Säilytysaika: kulloinkin palveluntarjoajasta riippuen, mutta yleensä 2 viikkoa
⚖️ Oikeusperustat: Artikla 6 kappale 1 lit.f GDPR (oikeutetut edut)

Mikä on verkkopalvelu?

Kun vierailet verkkosivuilla näinä päivinä, tietyt tiedot - mukaan lukien henkilötiedot - luodaan ja tallennetaan automaattisesti, myös tälle verkkosivustolle. Näitä tietoja tulee käsitellä mahdollisimman säästeliäästi ja vain perustellusti. Verkkosivustolla tarkoitamme kaikkia verkkotunnuksen verkkosivustoja, eli kaikkea aloitussivulta (kotisivulta) aivan viimeiseen alasivuun (kuten tämä täällä). Verkkotunnuksella tarkoitamme esimerkkiä.de tai musterbeispiel.com.

Kun haluat tarkastella verkkosivustoa näytöllä, käytät verkkoselaimeksi kutsuttua ohjelmaa. Tiedät luultavasti jotkin selaimet nimeltä: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Apple Safari.

Tämän verkkoselaimen on muodostettava yhteys toiseen tietokoneeseen, johon verkkosivuston koodi on tallennettu: verkkopalvelimeen. Web-palvelimen käyttö on monimutkainen ja aikaa vievä tehtävä, minkä vuoksi sen tekevät yleensä ammattimaiset palveluntarjoajat, palveluntarjoajat. Ne tarjoavat web-hosting-palvelun ja varmistavat siten verkkosivuston tietojen luotettavan ja virheetön tallennuksen.

Kun selain muodostaa yhteyden tietokoneeseesi (pöytäkone, kannettava tietokone, älypuhelin) ja tietoja siirretään verkkopalvelimelle ja sieltä pois, henkilökohtaisia ​​tietoja voidaan käsitellä. Toisaalta tietokoneesi tallentaa tietoja, toisaalta verkkopalvelimen on myös säilytettävä tietoja jonkin aikaa varmistaakseen oikean toiminnan.

Esimerkki:

Browser und Webserver

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 1. Verkkosivuston ammattimainen isännöinti ja toiminnan turvallisuus
 2. Käyttöturvallisuussyistä ja käyttötilastojen luomiseksi

Mitä tietoja käsitellään?

Vaikka vierailet verkkosivustollamme, verkkopalvelimemme, eli tietokone, jolle tämä verkkosivusto on tallennettu, tallentaa yleensä automaattisesti tietoja, kuten

 • avatun verkkosivuston täydellinen Internet-osoite (URL-osoite) (esim. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=311283150 )
 • Selain ja selainversio (esim. Chrome 87)
 • käytetty käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10)
 • aiemmin vieraillun sivun osoite (URL-osoite) (viittaavan URL-osoitteen) (esim. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html /)
 • sen laitteen isäntänimi ja IP-osoite, josta pääsy tehdään (esim. TIETOKONENIMI ja 194.23.43.121)
 • Päivämäärä ja aika
 • tiedostoissa, niin sanotuissa verkkopalvelimen lokitiedostoissa

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Yllä olevia tietoja säilytetään yleensä kaksi viikkoa, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Emme välitä näitä tietoja, mutta emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että viranomaiset tarkastelevat näitä tietoja laittoman toiminnan yhteydessä.

Lyhyesti: Palveluntarjoajamme (yritys, joka ylläpitää verkkosivustoamme erityisillä tietokoneilla (palvelimilla)) kirjaa vierailusi lokiin, mutta emme luovuta tietojasi ilman suostumustasi!

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn laillisuus verkkopalvelun yhteydessä perustuu 6 artiklan 1 kohdan säännöksiin.f GDPR (oikeutettujen etujen suojaaminen), koska ammattimaisen hosting-palvelun käyttö palveluntarjoajan kanssa on välttämätöntä, jotta yritys voidaan esitellä Internetissä turvallisesti ja käyttäjäystävällisesti

Evästeet

Evästeiden yhteenveto
👥 Vaikutus: Sivuston vierailijat
🤝 Tarkoitus: riippuen kyseisestä evästeestä. Lisätietoja löydät alta tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta
📓 Käsitellyt tiedot: Riippuen käytetystä evästeestä. Lisätietoja löydät alta tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta
📅 Säilytysaika: evästeestä riippuen voi vaihdella tunneista vuosiin
⚖️ Oikeusperustat: Artikla 6 kappale 1 lit. . GDPR (suostumus), 6 artiklan 1 kohdan f) GDPR (oikeutetut edut)

Mitä evästeet ovat?

Verkkosivustomme käyttää HTTP-evästeitä käyttäjäkohtaisten tietojen tallentamiseen.
Seuraavassa kerromme, mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään, jotta ymmärrät paremmin seuraavan tietosuojailmoituksen.

Aina kun selaat Internetiä, käytät selainta. Tunnettuja selaimia ovat esimerkiksi Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer ja Microsoft Edge. Useimmat verkkosivustot tallentavat pieniä tekstitiedostoja selaimeesi. Näitä tiedostoja kutsutaan evästeiksi.

Yhtä asiaa ei voi sivuuttaa käsistä: Evästeet ovat todella hyödyllisiä pieniä apuvälineitä. Lähes kaikki verkkosivustot käyttävät evästeitä. Tarkemmin sanottuna ne ovat HTTP-evästeitä, koska muitakin sovellusalueita varten on olemassa muita evästeitä. HTTP-evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivustomme tallentaa tietokoneellesi. Nämä evästetiedostot sijoitetaan automaattisesti evästekansioon, joka on selaimesi "aivot". Eväste koostuu nimestä ja arvosta. Evästettä määritettäessä on myös määritettävä yksi tai useampi attribuutti.

Evästeet tallentavat sinulta tiettyjä käyttäjätietoja, kuten kieli- tai henkilökohtaisen sivun asetukset. Kun avaat sivustomme uudelleen, selaimesi lähettää "käyttäjään liittyvät" tiedot takaisin sivustollemme. Evästeiden ansiosta verkkosivustomme tietää, kuka olet ja tarjoaa sinulle totuttelemasi asetukset. Joissakin selaimissa jokaisella evästeellä on oma tiedostonsa, toisissa, kuten Firefoxissa, kaikki evästeet tallennetaan yhteen tiedostoon.

Seuraava kuva esittää mahdollista vuorovaikutusta verkkoselaimen, kuten B. Chrome ja verkkopalvelin. Selain pyytää verkkosivustoa ja vastaanottaa palvelimelta takaisin evästeen, jota selain käyttää uudelleen heti, kun uutta sivua pyydetään.

HTTP Cookie Interaktion zwischen Browser und Webserver

On sekä ensimmäisen osapuolen että kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet luodaan suoraan meidän puoleltamme, kolmannen osapuolen evästeet kumppanisivustot (esim. Google Analytics). Jokainen eväste on arvioitava erikseen, koska jokainen eväste tallentaa erilaista tietoa. Evästeen vanhentumisaika vaihtelee myös muutamasta minuutista muutamaan vuoteen. Evästeet eivät ole ohjelmia eivätkä sisällä viruksia, troijalaisia ​​tai muita "tuholaisia". Evästeet eivät myöskään pääse käsiksi tietokoneesi tietoihin.

Evästetiedot voivat näyttää tältä:

Nimi: _ga
Arvo: GA1.2.1326744211.152311283150-9
Tarkoitus: Verkkosivuston vierailijoiden eriyttäminen
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Selaimen pitäisi tukea näitä vähimmäiskokoja:

 • Vähintään 4096 tavua evästettä kohden
 • Vähintään 50 evästettä verkkotunnusta kohden
 • Yhteensä vähintään 3000 evästettä

Millaisia ​​evästeitä on olemassa?

Kysymys siitä, mitä evästeitä erityisesti käytämme, riippuu käytetyistä palveluista, ja se selvitetään tietosuojaselosteen seuraavissa osioissa. Tässä vaiheessa haluamme keskustella lyhyesti HTTP-evästeiden eri tyypeistä.

Evästeitä on neljää tyyppiä:

Olennaiset evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen varmistamiseksi. Näitä evästeitä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun käyttäjä laittaa tuotteen ostoskoriin, jatkaa sitten selaamista muilla sivuilla ja siirtyy kassalle vasta myöhemmin. Nämä evästeet eivät poista ostoskoria, vaikka käyttäjä sulkee selainikkunansa.

Asianmukaiset evästeet
Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän toiminnasta ja siitä, saako käyttäjä virheilmoituksia. Näitä evästeitä käytetään myös mittaamaan latausaikaa ja verkkosivuston toimintaa eri selaimilla.

Tavoitteelliset evästeet
Nämä evästeet varmistavat paremman käyttäjäystävällisyyden. Esimerkiksi syötetyt paikat, kirjasinkoot tai lomaketiedot tallennetaan.

Mainosevästeet
Näitä evästeitä kutsutaan myös kohdeevästeiksi. Niiden tarkoitus on tarjota käyttäjälle räätälöityjä mainoksia. Se voi olla hyvin käytännöllistä, mutta myös erittäin ärsyttävää.

Yleensä kun vierailet verkkosivustolla ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, minkä tyyppiset evästeet haluat sallia. Ja tietysti tämä päätös tallennetaan evästeeseen.

Jos haluat tietää lisää evästeistä etkä pelkää teknistä dokumentaatiota, suosittelemme https://tools.ietf.org/html/rfc6265 , Internet Engineeringin kommenttipyyntöä. Task Force (IETF) nimeltä "HTTP State Management Mechanism".

Evästeiden avulla tapahtuvan käsittelyn tarkoitus

Tarkoitus riippuu viime kädessä kyseisestä evästeestä. Lisätietoja saat alta tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.

Mitä tietoja käsitellään?

Evästeet ovat pieniä apuvälineitä monenlaisissa tehtävissä. Valitettavasti ei ole mahdollista yleistää, mitä tietoja evästeisiin on tallennettu, mutta ilmoitamme sinulle käsitellyistä tai tallennetuista tiedoista seuraavan tietosuojailmoituksen yhteydessä.

Evästeiden säilytysaika

Tallennusaika riippuu kyseisestä evästeestä, ja se määritellään tarkemmin alla. Jotkut evästeet poistetaan alle tunnin kuluttua, toiset voivat pysyä tietokoneella useita vuosia.

Vastustusoikeus – kuinka voin poistaa evästeet?

Päätät itse, miten ja haluatko käyttää evästeitä. Riippumatta siitä, mistä palvelusta tai verkkosivustosta evästeet ovat peräisin, sinulla on aina mahdollisuus poistaa, deaktivoida tai hyväksyä vain osittain evästeet. Voit esimerkiksi estää kolmannen osapuolen evästeet, mutta sallia kaikki muut evästeet.

Jos haluat selvittää, mitkä evästeet on tallennettu selaimeesi, jos haluat muuttaa tai poistaa evästeasetuksia, löydät tämän selaimesi asetuksista:

Chrome: poista, aktivoi ja hallinnoi evästeitä Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivustotietojen hallinta Safarilla

Firefox: poista evästeet poistaaksesi tiedot, jotka verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi

Internet Explorer: evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: evästeiden poistaminen ja hallinta

Jos et yleensä halua evästeitä, voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste asetetaan. Voit siis päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, haluatko sallia evästeen vai et. Toimenpide vaihtelee selaimen mukaan. Googlesta kannattaa etsiä ohjeita hakusanalla "delete cookies Chrome" tai "deaktivoi evästeet Chrome", jos kyseessä on Chrome-selain.

Oikeusperusta

Niin sanotut evästeohjeet ovat olleet olemassa vuodesta 2009 lähtien. Siinä todetaan, että evästeiden tallentaminen edellyttää sinulta suostumusta (GDPR 6 artiklan 1 kappale lit. a). EU-maiden sisällä näihin ohjeisiin suhtaudutaan kuitenkin edelleen hyvin erilaisina. Itävallassa tämä direktiivi kuitenkin pantiin täytäntöön televiestintälain (TKG) 96 §:n 3 momentilla. Saksassa evästeohjeita ei ole pantu täytäntöön kansallisena lainsäädäntönä. Sen sijaan tämä ohje pantiin suurelta osin täytäntöön telemedialain (TMG) 15 §:n 3 momentissa.

Ehdottoman välttämättömille evästeille, joille ei ole oikeutettuja etuja (GDPR 6 artiklan 1 kohta f), jotka ovat useimmiten taloudellisia. Haluamme tarjota sivustolla vierailijoille miellyttävän käyttökokemuksen ja tätä varten evästeet ovat usein ehdottoman välttämättömiä.

Seuraavissa osioissa kerrotaan tarkemmin evästeiden käytöstä, mikäli käytetty ohjelmisto käyttää evästeitä.

Kaikki tekstit ovat tekijänoikeudella suojattuja.

Lähde: Luotu AdSimplen tietosuojageneraattorilla

.