Podmínky

AGB
II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Rozsah
Následující všeobecné podmínky platí pouze pro smlouvy o prodeji na dálku mezi A. Arnheim, horse & art bodensee, Auf dem Berg 11, 88693 Deggenhausen a jejich zákazníky ( spotřebitele ve smyslu § 13 BGB nebo podnikatele ve smyslu § 14 BGB). Pokud se jednotlivá ustanovení vztahují výslovně na spotřebitele nebo pouze na podnikatele, vztahují se pouze na ně
Odchylné obchodní podmínky platí pouze v případě, že byly prodávajícím výslovně uznány a potvrzeny
Jazykem smlouvy je němčina. Pokud se kogentní právo jejich země původu nestaví proti zákonu Spolkové republiky Německo
Popis produktu
Obrázky produktů slouží k ilustraci nabízeného zboží. Barvy, velikost a kvalita obrazu mohou být ovlivněny kvalitou obrazovky a provedeným nastavením. Rozhodující tedy není obrázek, ale popis produktu
Chyby a tiskové chyby vyhrazeny
Nabídka, uzavření a uložení smlouvy
Informace na našich webových stránkách představují nezávazné nabídky k zadání objednávky.
Pro uzavření kupní smlouvy provede zákazník závaznou objednávku a prodávající mu zašle písemné potvrzení smlouvy nebo objednaného zboží. Jakmile zákazník obdrží potvrzení smlouvy, smlouva je účinně uzavřena.
Automatické potvrzení příchozí objednávky nepředstavuje přijetí nabídky smlouvy ze strany prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupit od smlouvy v případě chybějící nebo pozdní dodávky. Právo na odstoupení od smlouvy však využije pouze v případě, že nenese odpovědnost za nemožnost doručení. V takovém případě bude zákazníka neprodleně informovat a prohlásí své odstoupení.
Údaje o vaší objednávce budou u nás interně uloženy za účelem zpracování smlouvy. Přes nás se k nim však nedostanete. Potvrzení smlouvy s obsahem smlouvy obdržíte v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději s dodáním zboží
Platba, dodání
Naše oblast dodání zahrnuje Německo, Rakousko a Švýcarsko. Doručení do jiných zemí pouze po předchozí poptávce a dohodě
Dodáváme pouze proti platbě předem.
Zásilky na PO boxy nebo zásilky poste restante nejsou možné
Pokud není v popisu položky uvedena jiná dodací lhůta nebo není výslovně dohodnuta jiná dodací lhůta, platí následující:
Doručení v Německu probíhá 3 pracovní dny s platbou předem (pondělí až sobota) po dni, kdy jste platbu odeslali své bance. V případě dodání do všech ostatních zemí podle e) se dodací lhůta podle věty 2 prodlužuje o dva týdny.
Ceny, náklady na dopravu
Všechny ceny jsou uvedeny v eurech (€) včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
K cenám zboží se připočítávají náklady na dopravu uvedené níže.
Nezasíláme v hotovosti na dobírku. Německo: 6,00 EUR
Rakousko: 10,00 EUR
Švýcarsko: 25,00 EUR plus příslušné clo.
Vrácení zboží, ochrana životního prostředí, udržitelnost
Pokud využijete svého práva na odstoupení od smlouvy , ponesete přímé náklady na vrácení zboží
Zamyslete se prosím trochu nad naším životním prostředím a dlouhými vzdálenostmi, které musí výrobek tak jako tak urazit. Objednávejte pouze zboží, které si opravdu chcete ponechat a vyhněte se selektivním zásilkám. Přečtěte si prosím pozorně informace o našich produktech! Informace o produktu vám samozřejmě rádi poskytneme telefonicky nebo e-mailem.
Snažíme se vyrábět naše kvalitní produkty co nejšetrnější k životnímu prostředí v souladu s aspekty udržitelnosti. Podpořte nás prosím pečlivostí při výběru a chraňte naše životní prostředí na krátké vzdálenosti!
---------
Výhrada vlastnického práva
Veškeré zboží zůstává naším majetkem až do jeho úplného zaplacení. Zákazník není dříve oprávněn nakládat se zbožím jako vlastník.
Záruka, záruka, zákaznický servis
Platí zákonné nároky na záruku
Pokud jsou u jednotlivého zboží inzerovány přísliby záruky, vyplývají ze záručních podmínek z informací s popisem produktu a příslušného odkazu, přes který lze vyvolat záruční podmínky ručitele. Záruční závazky platí vedle zákonných záručních nároků a neomezují je.
Místo soudní příslušnosti
Výhradním místem soudní příslušnosti je soud v sídle prodávajícího příslušný pro veškeré nároky ze smluv s podnikateli ve smyslu § 14 BGB.
Zřeknutí se odpovědnosti, autorská práva
​​V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran ("hyperlinky"), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, vstoupí odpovědnost pouze v platnost v případě, že je autorovi obsah znám a je to technicky proveditelné, bylo by rozumné zabránit jeho použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách, který byl od umístění odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy uvedené na vlastní webové stránce autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech adres, které vytvořil autor. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takto prezentovaných informací nese odpovědnost výhradně poskytovatel odkazované stránky, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů. Autorská práva na objekty nebo texty vytvořené autorem na této webové stránce zůstávají výhradně autorovi. Jakékoli kopírování nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.