Zásady vrácení peněz

POKYNY K ODSTOUPENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Právo na odstoupení


Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převezmete nebo převzali zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat

A. Arnheim, horse & art bodensee, Auf dem Berg 11, 88693 Deggenhausen

prostřednictvím jasného prohlášení (např. poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy vytištěný níže, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení odešlete oznámení, že uplatňujete své právo na odstoupení od smlouvy.

Po zrušení

Pokud využijete práva na odstoupení od smlouvy, nesete přímé náklady na vrácení zboží.

Zboží máte ihned a v v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odvolání této smlouvy, nám

A. Arnheim, horse & art bodensee, Auf dem Berg 11, 88693 Deggenhausen

k vrácení nebo předání. Lhůta je dodržena, odešlete-li zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů nutné nakládání s ním § 312 g BGB, zejména ne u smluv na dodávku zboží, které není prefabrikované a na jehož výrobu je nutný individuální výběr, resp. rozhodnutí spotřebitele je rozhodující nebo které jsou jasně přizpůsobeny osobním potřebám spotřebitele.